Η Πολιτική Απορρήτου έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε για ποιόν λόγο αφιερώσετε χρόνο να τη διαβάσετε προσεκτικά. Τα συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε. Ελπίζουμε ότι όλοι θα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε μέσω του
www.gabranisport.com, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν, αλλά και του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ποιοι είμαστε

Η «Γκαμπράνης Σπορ» («Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ) δραστηριοποιείται στο εμπόριο αθλητικών ειδών ένδυσης ,υπόδησης και αθλητικού εξοπλισμού από το 1975. Βρίσκεται στη Βέροια Ημαθίας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 25. Στην «Γκαμπράνης Σπορ» σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και
έχουμε ως βασική μας προτεραιότητα την ασφάλεια και προστασία αυτών, συνεπώς και την υπεύθυνη διαχείριση και επεξεργασία τους, όπως αυτή ορίζεται βάσει εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με το πότε και το γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με ποιόν τρόπο τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε, για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε, κάτω από ποιους όρους μπορούμε να τα μοιραστούμε με άλλους και τέλος σχετικά με το ποια είναι τα δικαιώματα σας αναφορικά τη την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται

Κατά την περιήγησή σας στο δικτυακό τόπο και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν απαιτείται η από μέρους σας χορήγηση κανενός προσωπικού σας στοιχείου. Τα στοιχεία που θα χρειαστεί να συλλέξουμε και τα οποία εσείς οικειοθελώς μας παρέχετε, εφόσον προβείτε σε συγκεκριμένες ενέργειες κατά την επίσκεψή σας αυτή, παρατίθενται ακολούθως, ακριβώς όπως
προκύπτουν μετά από κάθε επιλογή σας:

Αποστολή Newsletter
Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία Newsletter της εταιρείας μας, η οποία διαθέτει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και πραγματοποιείται μέσω αποστολής προς κάθε ενδιαφερόμενο σχετικών ενημερωτικών δελτίων για την εταιρεία, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τυχόν προσφορές κ.ά., ζητείται η
χορήγηση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email).

Δημιουργία Λογαριασμού
Για το άνοιγμα Λογαριασμού και την εγγραφή σας ως μέλος στο www.gabranissport.gr προκειμένου να πραγματοποιήσετε μία ή περισσότερες αγορές από αυτό, χρειάζεται να χορηγηθούν τα εξής: 
Προβαλλόμενο όνομα χρήστη, όνομα και επίθετο, κωδικός πρόσβασης (password), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Αγορά και παράδοση προϊόντων
Για κάθε αγορά και παράδοση προϊόντων –συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου επιστροφής- από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τον εκάστοτε τρόπο πληρωμής που επιλέγεται (αντικαταβολή, πιστωτική κάρτα κτλ), τον τύπο παραστατικού που ζητείται (απόδειξη,
τιμολόγιο), και δεδομένης της αμοιβαίας αναγκαιότητας που προκύπτει για ακριβή και άμεση επικοινωνία, για ασφαλή και επιτυχή συναλλαγή, απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία, όπως:
Αριθμός σταθερού- προαιρετικά και κινητού τηλεφώνου- διεύθυνση χρέωσης και αποστολής της παραγγελίας (οδός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα, νομός/ περιοχή), όνομα εταιρείας – προαιρετικά, Α.Φ.Μ. – προαιρετικά, διεύθυνση της έδρας της εταιρείας – προαιρετικά, ΔΟΥ – προαιρετικά.

* σε περίπτωση αγοράς μέσω τραπεζικής συναλλαγής, μεταφέρεστε σε περιβάλλον της εκάστοτε συνεργαζόμενης τράπεζας για την ασφαλέστερη εξυπηρέτησή σας.

Σκοπός επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται μέσω του δικτυακού τόπου www.gabranisport.com, όπως περιεγράφηκαν παραπάνω, αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης και επεξεργασίας της «Γκαμπράνης Σπορ» για συγκεκριμένους σκοπούς των εκάστοτε συναλλαγών (εκτέλεση σύμβασης πώλησης) και χάριν αμοιβαίας επικοινωνίας (αγορές, παραδόσεις-επιστροφές προϊόντων κτλ), για λόγους εμπορικής προώθησης και ενημέρωσης -εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας- (υπενθυμίσεις, ενημερωτικά δελτία, προσφορές, διαγωνισμούς κτλ), καθώς επίσης για στατιστικούς λόγους και χάρην βελτίωσης των παρεχόμενων σε εσάς υπηρεσιών. Τα δεδομένα αυτά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου 4624/2019 σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Εταιρεία μας. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία). Αφού σταματήσετε να είστε πελάτης, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για διάστημα έως και 5 έτη, μετά την τελευταία σας παραγγελία, ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές και συμβατικές μας υποχρεώσεις. Τέλος θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργή συναίνεση για τους λόγους που έχει δοθεί και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες μετά τη διακοπή της συναίνεσης σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας:

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από την «Γκαμπράνης Σπορ», τους αποδέκτες τους, τον σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@gabranis.com από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διατηρείτε, μετά από αίτημά σας:
Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
Δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων σας.
Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. Ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.
Δικαίωμα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων δηλαδή να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας •
Δικαίωμα εναντίωσης κατά της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας•
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, η οποία μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας – Πως κοινοποιούνται τα Δεδομένα σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της «Γκαμπράνης Σπορ», το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας όπως η εταιρεία courier με την οποία συνεργαζόμαστε, η τράπεζα μέσω της οποία γίνεται η συναλλαγή ή ο λογιστής μας.

Πολιτική Cookies

Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.gabranisport.com και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies. Μάθετε τι είναι τα cookies, ποια cookies χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους πατώντας εδώ.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

H «Γκαμπράνης Σπορ» εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις. Επιπλέον ο ιστότοπος www.gabranisport.com χρησιμοποίει για τις συναλλαγές το πρωτόκολλο ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer) που σήμερα αποτελεί την πιο σίγουρη πλατφόρμα για τις on-line εμπορικές συναλλαγές ενώ όσον αφορά τη χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτα μεταφέρεστε σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης Τράπεζας.

Αναθεωρήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η «Γκαμπράνης Σπορ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Πολιτική, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, «Γκαμπράνης Σπορ» θα καταγράψει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Πολιτική και η επικαιροποιημένη Πολιτική θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας αποδέχεστε πλήρως την παρούσα Πολιτική.

X msr-popup-0
0